Zakończone zamówiania publiczne

Nazwa przedmiotu zamówienia Data publikacji
Dostawa i instalacja wirówki laboratoryjnej - ZP/KC - 28/2015 piątek, 11 grudnia 2015 szczegóły
Dostawa płynów do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-32/15 środa, 09 grudnia 2015 szczegóły
Dostawa artykułów spożywczych ZP/KC-22/2015 czwartek, 03 grudnia 2015 szczegóły
Usługa ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-30/15 poniedziałek, 30 listopada 2015 szczegóły
Dostawa odczynników i niezbędnych materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych oraz przeglądy techniczne na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze biochemicznym Konelab 20i ZP/KC-24/2015 czwartek, 26 listopada 2015 szczegóły
Dostawa produktu leczniczego koncentratu zespołu protrombiny ZP/PN-31/15 czwartek, 26 listopada 2015 szczegóły
Dostawa bonów towarowych ZP/PN-29/15 czwartek, 26 listopada 2015 szczegóły
Dostawa sprzętu do celów promocji honorowego krwiodawstwa ZP/KC-26/2015 piątek, 20 listopada 2015 szczegóły
Usługa wykonywania badań laboratoryjnych ZP/KC-25/2015 czwartek, 19 listopada 2015 szczegóły
Dostawa namiotu pneumatycznego eventowego z wyposażeniem ZP/KC-23/2015 piątek, 13 listopada 2015 szczegóły
Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawę pojemników ZP/PN-25/15 piątek, 30 października 2015 szczegóły
Dostawa specjalistycznych samochodów osobowo – dostawczych do transportu krwi i jej składników ZP/PN-28/15 wtorek, 27 października 2015 szczegóły
Dostawa zestawów, pojemników pustych, igieł i płynów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej ZP/PN-26/15 poniedziałek, 26 października 2015 szczegóły
Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % roztworze NaCl do plazmaferezy automatycznej - ZP/KC - 21/2015 czwartek, 15 października 2015 szczegóły
Dostawa specjalistycznych samochodów osobowo-dostawczych do transportu krwi i jej składników ZP/PN-27/15 czwartek, 15 października 2015 szczegóły
Dostawa specjalistycznych samochodów osobowo - dostawczych do transportu krwi i jej składników ZP/PN–24/15 poniedziałek, 05 października 2015 szczegóły
Dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza, pojemników pustych, igieł do zestawów do aferez kolekcyjnych i leczniczych oraz płynu ACD-A do posiadanych przez Zamawiającego separatorów osoczowych Autopheresis-C firmy Fenwal Inc. ZP/KC-20/2015 czwartek, 01 października 2015 szczegóły
Dostawa materiałów reklamowych - ZP/KC – 19/2015 poniedziałek, 14 września 2015 szczegóły
Dostawa zestawów do inaktywacji wirusów w osoczu - ZP/PN-23/15 środa, 09 września 2015 szczegóły
Usługa wykonania oznaczenia antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I i II – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości dla potencjalnych dawców szpiku ZP/KC-18/2015 poniedziałek, 24 sierpnia 2015 szczegóły
Wymiana, utwardzenie oraz podgrzanie ciągu komunikacyjnego na części posesji RCKiK w Białymstoku ZP/KC-17/2015 poniedziałek, 17 sierpnia 2015 szczegóły
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze Galileo oraz usługę przeglądów i konserwacji, a także napraw analizatora Galileo – ZP/KC-14/2015 piątek, 14 sierpnia 2015 szczegóły
Dostawa bonów towarowych ZP/PN-21/15 piątek, 14 sierpnia 2015 szczegóły
Dostawa automatycznego systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji mat. genetycznego wirusów: RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HAV, DNA B19V met. biologii molekularnej wraz z dzierżawą aparatury – ZP/PN-22/15 czwartek, 13 sierpnia 2015 szczegóły
Usługa wykonania badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów wirusologicznych i przeciwciałami anty-Treponema pallidum ZP/KC-16/2015 środa, 12 sierpnia 2015 szczegóły
Dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza oraz pojemników pustych a 1000 ml do zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza do posiadanych przez Zamawiającego separatorów osoczowych Autopheresis-C firmy Fenwal Inc. ZP/WR-20/15 piątek, 07 sierpnia 2015 szczegóły
Wymiana, utwardzenie oraz podgrzanie ciągu komunikacyjnego na części posesji RCKiK w Białymstoku - ZP/KC-15/2015 środa, 05 sierpnia 2015 szczegóły
Usługa wykonania badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów wirusologicznych i przeciwciałami anty-Treponema pallidum ZP/KC-13/2015 piątek, 31 lipca 2015 szczegóły
Wymiana, utwardzenie oraz podgrzanie ciągu komunikacyjnego na części posesji RCKiK w Białymstoku – ZP/KC-11/2015 wtorek, 28 lipca 2015 szczegóły
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/PN-19/15 wtorek, 21 lipca 2015 szczegóły
Dzierżawa urządzenia do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą jednorazowych połączeń – ZP/KC-9/2015 piątek, 17 lipca 2015 szczegóły
Dostawa urządzeń chłodniczych - ZP/KC – 12/2015 czwartek, 16 lipca 2015 szczegóły
Dostawa rozmrażacza wodnego HELMER DH8 ZP/KC-10/2015 piątek, 03 lipca 2015 szczegóły
Wynajem powierzchni mroźni niskotemperaturowej KC/1/2015 wtorek, 23 czerwca 2015 szczegóły
Dostawa zestawów do pobierania osocza, pojemników pustych wraz z dzierżawą separatorów osoczowych oraz dostawa igieł z drenem stanowiących odrębną część zestawów do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-18/15 środa, 17 czerwca 2015 szczegóły
Dostawa odczynników do serologii grup krwi - ZP/KC-8/2015 poniedziałek, 15 czerwca 2015 szczegóły
Dostawa zgrzewarek dielektrycznych przenośnych do zgrzewania drenów z PCV - ZP/KC – 7/2015 poniedziałek, 08 czerwca 2015 szczegóły
Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-6/2015 piątek, 08 maja 2015 szczegóły
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/PN-16/15 czwartek, 30 kwietnia 2015 szczegóły
Usługa ubezpieczenia mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-17/15 czwartek, 30 kwietnia 2015 szczegóły
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz do drukarek termotransferowych - ZP/KC-5/2015 środa, 29 kwietnia 2015 szczegóły
Zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Hajnówce w technologii modułowej - ZP/PN-15/15 środa, 22 kwietnia 2015 szczegóły
Dostawa probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz elementów dodatkowych ZP/PN-14/15 wtorek, 21 kwietnia 2015 szczegóły
Dostawa w pełni automatycznego analizatora koaguologicznego wraz z odczynnikami ZP/PN-13/15 czwartek, 09 kwietnia 2015 szczegóły
Dostawa zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych wraz z dzierżawą i instalacją separatorów komórkowych ZP/PN-12/15 piątek, 03 kwietnia 2015 szczegóły
Usługa prania odzieży ochronnej ZP/KC-4/2015 sobota, 28 marca 2015 szczegóły
Dostawa zestawów diagnostycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA - ZP/PN-10/15 czwartek, 26 marca 2015 szczegóły
Dostawa w pełni automatycznego analizatora koaguologicznego wraz z odczynnikami - ZP/PN-11/15 czwartek, 26 marca 2015 szczegóły
Dostawa artykułów biurowych ZP/KC-3/2015 środa, 25 marca 2015 szczegóły
Dostawa odczynników, mat. zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego asort. do izolacji, amplifikacji i detekcji mat. genetycznego wirusów HAV RNA i B19 DNA met. biologii molekularnej przy użyciu systemu COBAS s201 firmy Roche-ZP/WR-6/15 poniedziałek, 09 marca 2015 szczegóły
Dostaw testów do badania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwi: HBsAg z testami potwierdz., anty-HCV, anty-HIV 1/2,anty-Treponema pallidum, CMV IgM i anty-HBc Total oraz niezbędnych materiałów wraz z dzierżawą kompletu aparatury ZP/PN-9/15 poniedziałek, 09 marca 2015 szczegóły
Dostawa analizatorów do immunohematologii wykorzystujących mikrokarty żelowe do metody ID-System oraz dostawa mikrokart żelowych, odczynników i akcesoriów do dzierżawionego analizatora IH-1000 ZP/PN-7/15 czwartek, 19 lutego 2015 szczegóły
Dostawa wagomieszarek do pobierania krwi ZP/PN-5/15 środa, 18 lutego 2015 szczegóły
Dostawa bonów towarowych ZP/PN-8/15 wtorek, 10 lutego 2015 szczegóły
Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Suwałkach ZP/KC-2/2015 piątek, 06 lutego 2015 szczegóły
Dostawa czekolad ZP/PN-2/15 środa, 21 stycznia 2015 szczegóły
Dostawa wafli ZP/PN-4/15 poniedziałek, 19 stycznia 2015 szczegóły
Dostawa zestawów, płynów oraz liczników zgrzewów do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-3/15 poniedziałek, 19 stycznia 2015 szczegóły
Dostawa mebli wraz z montażem ZP/KC - 1/2015 piątek, 16 stycznia 2015 szczegóły
Dostawa wafli ZP/PN-1/15 środa, 07 stycznia 2015 szczegóły
Archiwalne przetargi ze starego serwisu WWW