Praca

I.  O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent  – 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – analityka medyczna,

-          prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

-          uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi.

Wymagania pożądane:

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          doświadczenie zawodowe w pracowni immunologii transfuzjologicznej lub laboratoryjnej,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność.

Główne obowiązki:

-  wykonywanie badań serologicznych,

-  wykonywanie badań z zakresu analityki ogólnej,

-  autoryzacja badań laboratoryjnych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  31.12.2018 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt: 

dr Agnieszka Żebrowska – 85 74 56 312

Ewa Pazulak - 85 74 56 348

 

II. O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent – 4 osoby.

Wymiar etatu:  pełny.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Suwałkach.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – analityka medyczna,

-          prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

Wymagania pożądane:

-          uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi.

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          doświadczenie zawodowe w pracowni immunologii transfuzjologicznej lub laboratoryjnej,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność.

Główne obowiązki:

-  wykonywanie badań serologicznych,

-  wykonywanie badań z zakresu analityki ogólnej,

-  autoryzacja badań laboratoryjnych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  31.12.2018 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt: 

dr Agnieszka Żebrowska – 85 74 56 312

Ewa Pazulak - 85 74 56 348

III.  O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent  – 3 osoby.

Wymiar etatu:  pełny.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – analityka medyczna,

-          prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

Wymagania pożądane:

-          uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi.

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          doświadczenie zawodowe w pracowni immunologii transfuzjologicznej lub laboratoryjnej,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność.

Główne obowiązki:

-  wykonywanie badań serologicznych,

-  wykonywanie badań z zakresu analityki ogólnej,

-  autoryzacja badań laboratoryjnych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  31.12.2018 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt: 

dr Agnieszka Żebrowska – 85 74 56 312

Ewa Pazulak - 85 74 56 348

 

IV.  O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent – 2 osoby.

Wymiar etatu:  pełny.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Hajnówce.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – analityka medyczna,

-          prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

Wymagania pożądane:

-          uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi.

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          doświadczenie zawodowe w pracowni immunologii transfuzjologicznej lub laboratoryjnej,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność.

Główne obowiązki:

-  wykonywanie badań serologicznych,

-  wykonywanie badań z zakresu analityki ogólnej,

-  autoryzacja badań laboratoryjnych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  31.12.2018 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt: 

dr Agnieszka Żebrowska – 85 74 56 312

Ewa Pazulak - 85 74 56 348