Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent  – 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny – umowa na czas zastępstwa

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – mgr analityki medycznej,

-          prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

-          co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,

-          specjalizacja zakończona lub rozpoczęta z zakresu: laboratoryjnej diagnostyki medycznej lub laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Wymagania pożądane:

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność,

-          co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w placówce służby krwi.

Główne obowiązki:

-  wykonywanie i autoryzacja badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,

-  pobieranie krwi żylnej do badań laboratoryjnych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  18.06.2019 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt: 

dr n. med. Agnieszka Żebrowska – 85 74 56 312

mgr Ewa Pazulak - 85 74 56 348