Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Starszy księgowy / Specjalista ds. księgowości.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Starszy księgowy / Specjalista ds. księgowości – 1 osoba.

Wymiar czasu pracy  -   pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania konieczne:

-          Wykształcenie: minimum średnie,

-          znajomość przepisów o finansach publicznych,

-          znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości,

-          znajomość ustawy o podatku VAT,

-          znajomość ustawy o PDOP,

-          doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych,

-          doświadczenie w uzgadnianiu zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

-          umiejętność ewidencji oraz prowadzenia rejestru środków trwałych,

-          umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości  w praktyce,

-          umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,

-          dokładność, wnikliwość, rzetelność,

-          znajomość MS Office w szczególności Excel i Word,

-          dobra organizacja pracy, samodzielność,

-          komunikatywność.

Wymagania pożądane:

- wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne,

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 -letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia podatku dochodowego i podatku VAT (doświadczenie w ochronie zdrowia będzie dodatkowym atutem)

Główne obowiązki:

-          prowadzenie ewidencji i rejestrów dotyczących VAT,

-          sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedkładanie ich do urzędów i instytucji,

-          rozliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, JPK oraz Intrastat,

-          wystawianie faktur sprzedaży,

-          prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

-          uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

-          współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą a rachunkowości,

-          prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami,

-          udział w audytach i kontrolach podatkowych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie o niekaralności,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  30  kwiecień  2019 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt:  Agnieszka Klepadło, tel. 85 74 56 339

               Teresa Czerechowska, tel. 85 74 56 351