Szkolenia

 


SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW

Szkolenia lekarzy stażystów, którzy rozpoczęli staż od 01.10.2016 rozpoczną się w 2017 roku. 
Pytania należy kierować do dr. n. med. Magdaleny Bujno, tel. 85-7
456-315 lub 85-7447-002; fax 85 7447-133,  mbujno@rckik.bialystok.pl

Szkolenia lekarzy  rozpoczynających staż od 01.10.2016 będą realizowane od lutego 2017 roku (szkolenie 5-cio dniowe).
Obowiązują pisemne zgłoszenia kandydatów podpisane przez  Koordynatora stażu lub Dyrektrora szpitala, w którym lekarz stażysta jest zatrudniony.
O  terminie szkolenia i osobach zakwalif
ikowanych na szkolenie koordynatorzy są informowanii pisemnie z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.
Harmonogram szkoleń na rok 2017r.

- I kurs od 20.02 do 24.02.2017
- II kurs od 20.03 do 24.03.2017 
- III kurs od 24.04 do  28.04.2017
 Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r.