Formularze i materiały dla szpitali

Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych do pobrania [pobierz]


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami [pobierz]

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 1 - Aktualizacja danych komitetu transfuzjologicznego za rok 2017.docx

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 2 - Roczny raport z działalności podmiotu leczniczego w zakresie krwiolecznictwa za rok 2017.docx

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 3 - Roczny raport z działalności komitetu transfuzjologicznego za rok 2017.docx

Pliki do pobrania

PobierzZałącznik nr 4 - Sprawozdanie dot. przetoczenia krwi i jej składników 2017.xls

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA BADANIA IMMUNOGENETYCZNE ORAZ IMMUNOSEROLOGICZNE (HLA).doc

Pliki do pobrania

PobierzZamówienia na immunoglobulinę anty-RhD.doc

Pliki do pobrania

PobierzZamówienie na immunoglobulinę anty-RhD.pdf

Pliki do pobrania

PobierzWytyczne dla Zleceniodawców zewnętrznych dotyczące zasad pobierania, oznakowania, przechowywania i transportu próbek do badań w Pracowni Badań Zgodności Tkankowej (HLA).doc

Pliki do pobrania

PobierzZamówienie na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę.pdf

Pliki do pobrania

PobierzZał. nr 2 Zgłoszenie na szkolenie.docx

Pliki do pobrania

PobierzPROTOKÓŁ NIEWYKORZYSTANIA KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA KREW I JEJ SKŁADNIKI.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZAMÓWIENIE NA KREW I JEJ SJŁADNIKI DO PILNEGO PRZETOCZENIA.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA BADANIE GRUPY KRWI.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA KONSULTACYJNE BADANIE IMMUNOHEMATOLOGICZNE.DOC

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY-D.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA WYKONANIE PRÓBY ZGODNOŚCI.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZGŁOSZENIE NIEPOŻĄDANEJ REAKCJ POPRZETOCZENIOWEJ LUB ZDARZANIA.doc

Pliki do pobrania

Pobierzskierowanie na zabieg.docx