Aktualność

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym! (tel: 663 884 663, 667 791 667)
Arkadiusz Gmitrzak
wtorek, 03 listopada 2020

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!


Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

- są po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji,
- są w pełni zdrowe,
- są w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą lekarza!),
- nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
- spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

 


Kontakt e-mail: ozdrowieniec@rckik.bialystok.pl


 

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym! (tel: 663 884 663, 667 791 667)