Potrzebna krew grupy..
 
Tu oddasz krew
 
Ankieta
Aktualnie jest dostępna następująca ankieta
Ankieta skierowana do Krwiodawców
Przetargi
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu nr ZP/PN - 22/11 na "Dostawę zestawów do redukcji wirusów w osoczu"

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr ZP/PN - 22/11 na „Dostawę zestawów do redukcji wirusów w osoczu" zawarta jest w pliku załącznika (format pdf).

Białystok, dn. 15.11.2011 r.Plik do pobrania:

Ogłoszenie o pismenym przetargu nieograniczonym na wynajęcie sali konferencyjnej

Treść ogłoszenia na wynajęcie sali konferencyjnej zawarta jest w pliku załącznika (pdf).

Białystok, dn. 14.11.2011 r.Plik do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu nr ZP/PN - 26/11 na "Dostawę odczynników badań dawców krwi w kierunku kiły"

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr ZP/PN - 26/11 na „Dostawę odczynników do badań dawców krwi w kierunku kiły" zawarta jest w pliku załącznika (format pdf).

Białystok, dn. 06.10.2011 r.Plik do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu nr ZP/PN - 25/11 na "Usługę wykonania badań weryfikacyjnych osób z dodatnimi wynikami testów wirusologicznych HIV, HCV i HBV"

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr ZP/PN - 25/11 na „Usługę wykonania badań weryfikacyjnych osób z dodatnimi wynikami testów wirusologicznych HIV, HCV i HBV" zawarta jest w pliku załącznika (format pdf).

Białystok, dn. 30.09.2011 r.Plik do pobrania:

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP/PN - 26/11 na "Dostawę odczynników do badań dawców krwi w kierunku kiły"
Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP/PN - 26/11 na "Dostawę odczynników do badań dawców krwi w kierunku kiły" zawarta jest w pliku załącznika (format pdf).
 
Białystok, dn. 22.09.2011 r.

Plik do pobrania:

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/PN - 26/11 na "Dostawę odczynników do badań dawców krwi w kierunku kiły"
Treść wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/PN - 26/11 na "Dostawę odczynników do badań dawców krwi w kierunku kiły" zawarta jest w pliku załącznika (format pdf).  
Białystok, dn. 15.09.2011 r.


Plik do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w postepowaniu nr ZP/PN - 26/11 na "Dostawę odczynników do badań dawców krwi w kierunku kiły"
Treść ogłoszenia o zamówieniu (pdf) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) w postępowaniu nr ZP/PN - 26/11 na "Dostawę odczynników do badań dawców krwi w kierunku kiły" zawarte są w skompresowanym pliku załącznika (format RAR).  
Białystok, dn. 13.09.2011 r.

Plik do pobrania:

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP/PN - 25/11 na "Usługę wykonania badań weryfikacyjnych osób z dodatnimi wynikami testów wirusologicznych HIV, HCV i HBV"

Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP/PN - 25/11 na „Usługę wykonania badań weryfikacyjnych osób z dodatnimi wynikami testów wirusologicznych HIV, HCV i HBV" zawarta jest w pliku załącznika (format pdf).

 

Białystok, dn. 13.09.2011 r.Plik do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu nr ZP/PN - 24/11 na "Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do izolacji materiału genetycznego DNA”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr ZP/PN - 24/11 na „Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do izolacji materiału genetycznego DNA" zawarta jest w pliku załącznika (format pdf).

Białystok, dn. 12.09.2011 r.Plik do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr ZP/KC - 15/2011 na "Usługę sprzątania i utrzymania czystości w RCKiK w Białymstoku - Oddział w Suwałkach"
Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr ZP/KC-15/2011 prowadzonym na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego na „"Usługę sprzątania i utrzymania czystości w RCKiK w Białymstoku - Oddział w Suwałkach" zawarta jest w pliku załącznika (format PDF).
 
 
 
Białystok, dn. 12.09.2011 r.

Plik do pobrania: