Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-4/2019
ZP/KC-4/2019
2019-04-08
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-04-26