Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ

zamykający rekrutację z  dnia  30.03.2023 r.

Dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:  Sekretarz/Sekretarka.

Komisja w składzie:

  1. Mgr Anna Lisowska – przewodniczący,
  2. Mgr Anna Tokarska – z-ca przewodniczącego,
  3. Mgr Kinga Ciuchta – członek,
  4. Mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

po przeprowadzeniu w dniu 30.03.2023 r. rozmów kwalifikacyjnych z następującymi kandydatami:

1. Panią  Magdaleną  Hrubczyńską,

2. Panią  Martą  Fiedorczuk,

na stanowisko sekretarz/sekretarka

wybrała Panią Magdalenę Hrubczyńską.

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Hrubczyńska spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba solidna i rzetelna. Kandydatka posiada pożądane cechy charakteru do pracy na  proponowanym  stanowisku oraz wysoki poziom motywacji.