Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ

zamykający rekrutację  z  dnia  18  sierpnia  2022 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko: Sprzątaczka.

Na stanowisko  sprzątaczka wpłynęła do RCKiK w Białymstoku  jedna oferta:  

  1. Pani  Jolanta Leoniuk.

Kandydat spełnia wymagania zawarte w ofercie.

Komisja w składzie:

1. Mgr Wiesława Pietrzykowska  –  przewodnicząca,

2. Mgr Wojciech Małyszko –  z-ca przewodniczącej,

3. Mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

na stanowisko sprzątaczki zaakceptowała kandydaturę Pani Jolanty Leoniuk.

Uzasadnienie:

Pani Jolanta Leoniuk spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PROTOKÓŁ

zamykający rekrutację  z  dnia  18  sierpnia  2022 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz.

Na stanowisko  pielęgniarka/pielęgniarz wpłynęły do RCKiK w Białymstoku  dwie oferty:  

  1. Pani  Agnieszka Aleszczyk
  2. Pani Katarzyna Dziewiątkowska

Kandydatki spełniają wymagania zawarte w ofercie.

Komisja w składzie:

1. Lek. med. Dariusz Średziński  –  przewodniczący,

2. Dr n. med. Anna  Rogowska –  z-ca przewodniczącego,

3. mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

na stanowisko pielęgniarki zaakceptowała kandydatury Pani Agnieszki Aleszczyk i Pani Katarzyny Dziewiątkowskiej.

Uzasadnienie:

Obie Panie spełniają wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROTOKÓŁ

zamykający rekrutację z  dnia  24.08.2022 r.

Dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:  diagnosta laboratoryjny.

Komisja w składzie:

1. Lek. med. Dariusz Średziński – przewodniczący,

2. Dr n. med. Anna Rogowska – z-ca przewodniczącego,

3. Mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

po przeprowadzeniu w dniu  23  sierpnia  2022 r.  rozmów kwalifikacyjnych z następującymi kandydatami:                         

1. Panią Aleksandrą Krahel

2. Panią Barbarą Połowianiuk

3. Panią Klaudią Katarzyną Brogowską

4. Panem Mateuszem Modzelewskim

5. Panią Aleksandrą Anną Wiatr

na stanowisko diagnosty laboratoryjnego

wybrała Panią  Barbarę  Połowianiuk.

Uzasadnienie:

Pani Barbara Połowianiuk w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała wysoki poziom wiedzy w zakresie zadań wymaganych w ofercie pracy oraz jako jedyna ma doświadczenie zawodowe w jednostkach służby krwi. Kandydatka posiada pożądane kwalifikacje i cechy charakteru do pracy  na  proponowanym  stanowisku.