Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Pracownik gospodarczy - kierowca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik gospodarczy - kierowca: 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK Białystok i Terenowe Oddziały.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie minimum średnie,

-          bardzo dobry stan zdrowia,

-          dyspozycyjność,

-          prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

-          prawo jazdy kat. C.

-          umiejętności hydrauliczne,

-          umiejętności naprawy i konserwacji urządzeń sanitarnych,

-          umiejętności remontowe, a w szczególności (szpachlowanie, malowanie, układanie płytek ceramicznych/gresu),

-          zamiłowanie do majsterkowania,

-          zdolności manualne,

-          doświadczenie na podobnym stanowisku.

Główne obowiązki:

-          wykonywanie drobnych prac hydrauliczno-remontowych,

-          wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych,

-          wykonywanie prac konserwatorskich i porządkowych,

-          pomoc fizyczna w mroźni

-          praca zmianowa na dozorze,

-          praca w szatni,

-          prowadzenie samochodu o masie całkowitej do i/lub powyżej 3500 kg.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     do celów rekrutacji – wzór w załączeniu.

Termin do którego należy składać dokumenty: 29 wrzesień 2022 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać:

 w wersji papierowej na adres:

RCKiK w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

kadry@rckik.bialystok.pl

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt: mgr Wojciech Małyszko, tel. 85 74 56 337