Zamówienie publiczne

Dostawa probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz elementów dodatkowych ZP/PN-6/19
ZP/PN-6/19
2019-04-17
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-06-21