Zamówienie publiczne

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowych PZ 22 i PZ 23 - ZP/PN-10/19
ZP/PN-10/19
2019-04-26
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-05-10