Zamówienie publiczne

Remont elewacji budynku RCKiK w Białymstoku wraz z robotami towarzyszącymi ZP/PN-12/19
ZP/PN-12/19
2019-05-29
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-08-01