Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA ZP/KC-14/2019
ZP/KC-14/2019
2019-06-14
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-06-27