Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200 ZP/KC-16/2019
ZP/KC-16/2019
2019-06-28
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-07-08