Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej ZP/KC-18/2019
ZP/KC-18/2019
2019-07-08
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-07-26