Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów i pojemników pustych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej, dzierżawa separatorów osoczowych oraz dostawa igieł i 0,9% roztworu NaCl ZP/PN-15/19
ZP/PN-15/19
2019-08-14
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-12-13