Zamówienie publiczne

Dostawa subskrypcji i usługa wsparcia technicznego oprogramowania i urządzeń posiadanych przez Zamawiającego ZP/KC-22/2019
ZP/KC-22/2019
2019-08-16
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-08-30