Zamówienie publiczne

Dostawa oraz montaż napisu: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU nad wejściem głównym budynku RCKiK w Białymstoku ZP/KC-25/2019
ZP/KC-25/2019
2019-09-19
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-10-01