Zamówienie publiczne

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi - ZZP-172/19. Postępowanie prowadzone przez ZZP przy MZ
ZZP-172/19
2019-10-14
https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details
2019-10-14