Zamówienie publiczne

Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych ZP/KC-28/2019
ZP/KC-28/2019
2019-11-27
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-12-12