Zamówienie publiczne

Dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej ZP/KC – 30/2019
ZP/KC – 30/2019
2019-11-29
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-12-06