Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na rzecz RCKiK w Białymstoku oraz jego Terenowych Oddziałów w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach ZP/KC - 31/2019
ZP/KC-31/2019
2019-12-02
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-12-19