Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na rzecz RCKiK Terenowego Oddziału RCKiK w Suwałkach ZP/KC - 36/2019.
ZP/KC-36/2019
2019-12-13
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-12-20