Zamówienie publiczne

Dostawa przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-3/20
ZP/PN-3/20
2020-03-11
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2020-05-04