Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów i pojemników pustych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej oraz dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN-4/20
ZP/PN-4/20
2020-03-30
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2020-07-23