Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych wraz z dzierżawą separatorów komórkowych ZP/PN-14/20
ZP/PN-14/16
2020-10-02
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2020-12-31