Zamówienie publiczne

Świadczenie usługi serwisu i wparcia technicznego aplikacji administracyjnych oraz serwera i bazy danych ZP/KC-18/2020
ZP/KC-18/2020
2020-10-13
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2020-10-23