Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań koaguologicznych na analizatorze Alpha Ceveron ZP/KC-25/2020
ZP/KC-25/2020
2020-11-25
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2020-12-08