Zamówienie publiczne

Dostawa soku jabłkowego, naturalnej wody źródlanej oraz naturalnej wody źródlanej w butlach galonowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę ZP/PN-21/20
ZP/PN-21/20
2020-12-02
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-01-26