Zamówienie publiczne

Dostawa automatycznego licznika do liczenia leukocytów resztkowych wraz z zestawem odczynników do pomiaru liczby leukocytów ZP/KC-26/2020
ZP/KC-26/2020
2020-12-23
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-01-11