Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych z Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce ZP/PN-28/20
ZP/PN-28/20
2020-12-30
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-02-18