Zamówienie publiczne

Dostawa testów do oznaczania przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG na analizatorze immunologicznym I2-P Analyzer - ZP/PN-29/20
ZP/PN-29/20
2020-12-30
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-02-15