Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych z RCKiK w Białymstoku ZP/TP-2/21
ZP/TP-2/21
2021-02-26
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-04-08