Zamówienie publiczne

Dostawa automatycznego licznika do liczenia leukocytów resztkowych wraz z zestawem odczynników do pomiaru liczby leukocytów ZP/TP-3/21
ZP/TP-3/21
2021-03-05
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-04-15