Zamówienie publiczne

Dzierżawa w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawa kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych – ZP/PN-4/21
ZP/PN-4/21
2021-04-20
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-07-02