Zamówienie publiczne

Świadczenie usługi serwisu oraz napraw analizatorów Classic ID-GelStation DiaMed ZP/KC – 4/2021
ZP/KC – 4/2021
2021-05-13
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-05-26