Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych na posiadanym przez Zamawiajacego analizatorze biochemicznym Konelab 20i wraz z przeglądem technicznym analizatora ZP/KC-5/2021
ZP/KC-5/2021
2021-05-18
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2021-06-09