Zamówienie publiczne

Dostawa probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/TP-11/21
ZP/TP-11/21
2021-05-19
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2021-07-12