Zamówienie publiczne

Przebudowa dwóch istniejących zjazdów na posesji RCKiK w Białymstoku wraz z dostawą i wymianą systemu parkingowego ZP/TP-10/21
ZP/TP-10/21
2021-05-21
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2021-06-11