Zamówienie publiczne

Dostawa probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/TP-17/21
ZP/TP-17/21
2021-06-08
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-07-21