Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów, pojemników, płynów oraz igieł do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej ZP/PN-16/21
ZP/PN-16/21
2021-06-14
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-09-22