Zamówienie publiczne

Dostawa jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów oraz dzierżawa urządzeń do sterylnego łączenia drenów ZP/TP-12/21
ZP/TP-12/21
2021-06-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2021-08-13