Zamówienie publiczne

Rozbudowa i modernizacja systemu zabezpieczenia sieci informatycznych RCKiK w Białymstoku wraz z dostawą subskrypcji ZP/TP-18/21
ZP/TP-18/21
2021-06-16
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2021-07-01