Zamówienie publiczne

Dostawa subskrypcji i usługa wsparcia technicznego oprogramowania posiadanego przez RCKiK w Białymstoku ZP/TP-15/21
ZP/TP-15/21
2021-07-28
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2021-09-24