Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA, HPA, HIT ZP/TP-23/21
ZP/TP-23/21
2021-08-18
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2021-10-13