Zamówienie publiczne

Dostawa przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami oraz zestawów do aferez terapeutycznych ZP/PN-3/22
ZP/PN-3/22
2022-02-15
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2022-04-12