Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych z RCKiK w Białymstoku ZP/TP-8/22
ZP/TP-8/22
2022-03-01
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2022-04-14