Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywanych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora ZP/PN-6/22
ZP/PN-6/22
2022-03-21
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2022-06-08