Zamówienie publiczne

Budowa zadaszenia przy wejściu głównym do budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Suwałkach ZP/KC-6/2022
ZP/KC-6/2022
2022-04-15
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2022-05-05