Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora ZP/PN-12/22
ZP/PN-12/22
2022-05-04
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2022-05-27